AICLE

Treballar continguts escolars en llengua anglesa és sabut que contribueix a desenvolupar una competència comunicativa en llengües que optimitza i facilita l’aprenentage. L'Aicle, o CLIL (Content Language Integrated Learning) pretén aprofitar els recursos, estratègies i destreses que desenvolupa l’alumne quan aprèn una matèria, i que així també l’exposició a la llengua estrangera sigui superior.


Aquestes són les matèries que s'imparteixen en anglès (total o parcialment) actualment:

*EI
-AMCO Jet Stream (3 hores setmanals): P3, P4 i P5.
-Psicomotricitat en anglès (1 hora setmanal): P3, P4 i P5.
-Tales (contes) (1 hora setmanal): P3,P4 i P5.

*EP
-AMCO: 1r, 2n, 3r i 4t.
-Educació Física (Physical Education): 5è i 6è
-Educació Visual i Plàstica (Arts and Crafts): tots els cursos
-Coneixement del medi (Science AMCO): 3r, 4t, 5è i 6è.

*ESO
-Educació Física: 1r i 2n.
-Ciències socials: 1r, 2n i 3r.
-Educació Visual i Plàstica (Arts and Crafts): 1r, 2n, 4t.
-Economics: 4t.
-Batxillerat dual: 3r i 4t.

*BAT
-Història del món contemporani: 1r
-Economia d'empresa I: 1r

Continuem treballant per incrementar aquesta oferta en el futur.

A més de les assignatures AICLE, de cada vegada són més la resta d’assignatures que fan servir materials i recursos en llengua anglesa, treballant així els continguts curriculars d’aquella matèria però a la vegada exposant a l’alumne a més hores d’anglès. La llengua anglesa també està present en multitud d’activitats i projectes de l’escola.


Són moltes les iniciatives i activitats que pretenen apropar les llengües estrangeres al dia a dia de l'alumne dins les altres matèries o a l'escola. Creiem que és la millor manera de treballar de manera transversal incorporant continguts d'una matèria en una altra, i fent de l'anglès una llengua més de transmissió d'aprenentatge en el context real de l'alumne. Tenim un ampli recorregut d'anys en això, i aquí en destaquem alguns exemples:

*Transversal: lema de l'escola. Cada any compartim el lema en anglès.
Curs 2016-17: DIFFERENT BUT THE SAME
Ambientació de l'escola en anglès

*EI:
Representacions teatrals en anglès

*EP:
Representacions teatrals en anglès
Biblioteca d'aula: els alumnes poden escollir llegir llibres en català, castellà i anglès.

*ESO:
Representacions teatrals en anglès
Visionat de documentals i pel·lícules en anglès (VO) a altres matèries
Treball de documents originals en anglès a altres matèries
Conferències en anglès

*Batxillerat:
Treballs de Recerca en anglès
Conferències en anglès
Visionat de documentals i pel·lícules en anglès (VO) a altres matèries
Treball de documents originals en anglès a altres matèries
Parts del temari en anglès