AMCO

Des de l'any 2010 l'escola Padre Damián enceta amb molta il·lusió un nou mètode de l’ensenyament de l’anglès: AMCO. 

AMCO ofereix educació de qualitat a través d'una metodologia única d'ensenyament, basada en el desenvolupament emocional, intelectual i social de l'alumne, porporcionant-li les eines necessàries per enfrentar-se als reptes de la societat, una societat canviant, multicultural i competitiva. 

D'aquesta manera, es treballa per intel·ligències múltiples, amb intel·ligència emocional, amb la teoria de la veu generadora, amb eines didàctiques, amb habilitats de pensament, amb pensament crític, aprenentatge cooperatiu, organitzadors gràfics i evidentment, amb l'ús de noves tecnologies. 

Amb aquest mètode els nens:

-Aprenen anglès com si fos una altra primera llengua.
-Treballen cada concepte des de cadascuna de les intel·ligències múltiples de manera que cada nen trobarà el seu moment per copsar la informació.
-Treballen a casa amb els pares fent servir dues eines: Homeschooling (full de vocabulari amb CD) i AMCOWORLD (una web a la que poden accedir amb la contrasenya que els proporcionem)


Les classes AMCO estan organitzades de la següent manera:

DAILY ROUTINE

Per exemple, els nens diuen “the days of the week”, “the weather” i parlem: How do you feel today?

PRONUNCIATION LAB

Treballem les mateixes paraules que treballen a casa amb el CD.


BOOK

Cada trimestre els nens tenen un nou llibre amb activitats per pintar, retallar, encerclar, escoltar, cantar, dibuixar, enganxar, discriminar auditivament…WE’RE LEARNING A LOT!

Més informació sobre mètode AMCO: cliqueu aquí